Mango martini at Blue Koi  (Taken with Instagram)

Mango martini at Blue Koi (Taken with Instagram)